Shape Kvinesdal AS
Standardavdeling
Tirsdag 19.10.2021
06.30
Stengt
WOD
Maiken H.Lervik
17.00
Stengt
Basisball raw
Maiken H.Lervik
18.00
Stengt
Step & styrke
Siv Tveit
19.00
Stengt
Yoga
Solveig A. Birkeland
Onsdag 20.10.2021
10.00
4
Ledig
styrke og balanse (tidligere kalt trim for eldre)
Maiken H.Lervik
10.00
Fullt
kontoret er åpent
Maiken H.Lervik
17.00
9
Ledig
zumba
Cecilie Kongevold
18.00
10
Venteliste
Spinning og styrke
Siv Glendrange
19.00
6
Ledig
WOD(sirkeltrening)
Ida Gullestad
20.00
5
Ledig
Yoga
Linn Gyland
Torsdag 21.10.2021
17.30
10
Ledig
Sirkeltrening
Grethe Smesland
18.30
10
Venteliste
Step & styrke
Siv Tveit
19.30
Fullt
kvinesdal sykkelklubb
Fredag 22.10.2021
10.00
Stengt
kontoret er åpent
Maiken H.Lervik
17.00
Stengt
WOD
Linn Gyland, Solveig A. Birkeland
Mandag 25.10.2021
11.00
Stengt
sal opptatt
17.00
Stengt
Spinning
Mona Johnsen
18.00
Stengt
WOD
Maiken H.Lervik
19.00
Stengt
kontoret er åpent
Maiken H.Lervik
19.00
Stengt
sykkelklubben