TUIL Arena Idrett AS
Gruppetimer booking
Tirsdag 20.04.2021
11.00
5
Ledig
Seniorstyrke
Renate
18.15
4
Ledig
Styrke - helkropp
Håvard
Onsdag 21.04.2021
11.00
6
Ledig
Mor & Barn
Håvard
Torsdag 22.04.2021
11.00
5
Ledig
Seniorstyrke
Renate
18.45
5
Ledig
Tabata
Ina Helen
Mandag 26.04.2021
11.00
Stengt
Mor & Barn
Renate