TUIL Arena Idrett AS
Gruppetimer booking
Mandag 03.05.2021
11.00
Stengt
Mor & Barn
Tirsdag 04.05.2021
11.00
Stengt
Seniorstyrke
18.15
Stengt
Styrke - helkropp
Håvard
Onsdag 05.05.2021
11.00
Stengt
Mor & Barn
Thale
Torsdag 06.05.2021
11.00
Stengt
Seniorstyrke
Thale
18.45
Stengt
Tabata
Ina Helen