TUIL Arena Idrett AS
Gruppetimer booking
Tirsdag 18.05.2021
11.00
Stengt
Seniorstyrke
Thale
18.15
Stengt
Styrke - helkropp
Håvard
Onsdag 19.05.2021
11.00
Stengt
Mor & Barn
Thale
Torsdag 20.05.2021
11.00
Stengt
Seniorstyrke
Thale