Ullevål og Tåsen Fysioterapi og Trening AS
Standardavdeling
Onsdag 08.02.2023
09.00
Venteliste
Aerobic & styrke
Eva-Lill
Gruppesal
10.15
Ledig
Styrke i sirkel
Eva-Lill
Gruppesal
11.15
Venteliste
Mensendieck
Anne Sofie
Gruppesal
12.40
Venteliste
MediYoga
Anne Sofie
Gruppesal
13.50
Ledig
MediYoga
Anne Sofie
Gruppesal
Torsdag 09.02.2023
09.15
Ledig
Aerobic & styrke
Karolina
Gruppesal
11.00
Ledig
Styrke & stabilitet
Karolina
Gruppesal
19.00
Ledig
Puls & styrke
Sofie Forså
Gruppesal
20.00
Ledig
Stabilitet & Stretching
Sofie Forså
Gruppesal
Fredag 10.02.2023
09.00
Venteliste
Puls & styrke
Torstein Jørgensen
Gruppesal
10.00
Venteliste
Pilates fysisk
Mette
Gruppesal
10.00
Ledig
Pilates digitalt
Mette
Digital time
16.45
Ledig
Fredagsmix
Ida-Kristin Nystuen Halbakken
Gruppesal
Lørdag 11.02.2023
10.00
Ledig
Lørdagsmix
Ida-Kristin Nystuen Halbakken
Gruppesal
Mandag 13.02.2023
08.45
Venteliste
Styrke i sirkel
Eva-Lill
Gruppesal
10.00
Ledig
Mensendieck
Cathrine
Apparatsal
11.00
Venteliste
Mensendieck
Cathrine
Gruppesal
12.40
Venteliste
MediYoga
Anne Sofie
Apparatsal
19.00
Ledig
Puls & styrke
Ida-Kristin Nystuen Halbakken
Gruppesal
20.00
Ledig
Styrke & stabilitet 45 minutter
Ida-Kristin Nystuen Halbakken
Gruppesal
Tirsdag 14.02.2023
08.45
Ledig
Yoga flyt
Anne Sofie
Gruppesal
11.00
Ledig
Mensendieck
Anne Sofie
Gruppesal
18.45
Ledig
Aerobic & styrke
Kirsti
Gruppesal