Ås Fysioterapi og Treningssenter AS
Fredag 25.09.2020
09.00
Stengt
WOD
Joachim Haugli
10.15
Stengt
Egentrening
12.15
9
Ledig
Egentrening
14.15
10
Ledig
Egentrening
17.00
9
Venteliste
WOD
Joachim Haugli
18.15
10
Ledig
Egentrening
20.15
10
Ledig
Egentrening
Lørdag 26.09.2020
10.00
Stengt
ROKURS
11.30
10
Ledig
Egentrening
13.00
10
Ledig
Egentrening
15.00
10
Ledig
Egentrening
17.00
10
Ledig
Egentrening
19.00
10
Ledig
Egentrening
Søndag 27.09.2020
11.00
10
Ledig
Egentrening
13.00
10
Ledig
Egentrening
15.00
10
Ledig
Egentrening
17.00
10
Ledig
Egentrening
19.00
10
Ledig
Egentrening
Mandag 28.09.2020
09.00
6
Ledig
WOD
Joachim Haugli
10.15
10
Ledig
Egentrening
12.15
10
Ledig
Egentrening
14.15
10
Ledig
Egentrening
18.00
5
Ledig
WOD
Anders Sandvik
19.00
8
Ledig
WOD
Anders Sandvik
20.15
10
Ledig
Egentrening
Tirsdag 29.09.2020
08.00
10
Ledig
Egentrening
10.00
7
Ledig
WOD
Joachim Haugli
11.15
10
Ledig
Egentrening
13.15
10
Ledig
Egentrening
15.15
10
Ledig
Egentrening
19.00
6
Ledig
WOD
Ben Harrison
20.00
9
Ledig
WOD
Ben Harrison
21.15
10
Ledig
Egentrening
Onsdag 30.09.2020
09.00
8
Ledig
WOD
Joachim Haugli
10.15
10
Ledig
Egentrening
12.15
10
Ledig
Egentrening
14.15
10
Ledig
Egentrening
17.00
9
Ledig
WOD
Joachim Haugli
18.00
10
Ledig
WOD - INTRO
Joachim Haugli
19.00
9
Ledig
WOD
Joachim Haugli
20.15
10
Ledig
Egentrening
Torsdag 01.10.2020
06.00
10
Ledig
WOD
Anders Sandvik
08.00
10
Ledig
Egentrening
10.00
10
Ledig
WOD
Joachim Haugli
11.15
10
Ledig
Egentrening
13.15
10
Ledig
Egentrening
15.15
10
Ledig
Egentrening
19.00
10
Ledig
WOD
Christian Haugli
20.00
10
Ledig
WOD
Christian Haugli
21.15
10
Ledig
Egentrening