Tunvoll Trimstove - Arne A. Lutro Jr
Standardavdeling
Onsdag 27.01.2021
11.00
Stengt
Seniorsykling med ulike instruktørar
Seniorsyklistane Liv, Liv, Gudrun, Kirsti, Gerd Åse
12.00
Stengt
Seniorsykling med ulike instruktørar
Seniorsyklistane Liv, Liv, Gudrun, Kirsti, Gerd Åse
16.00
Stengt
Variert time med god musikk og full fart
Turid
Torsdag 28.01.2021
18.30
Stengt
GRO SPESIAL
Gro